Zasady przyjmowania do Global Cynology Union

Organizacje składające wniosek o przystąpienie do GCU muszą spełniać przedstawione poniżej warunki.

1.  Zakaz rejestracji psów bez udokumentowanego co najmniej trzypokoleniowego pełnego pochodzenia. Przepis nie dotyczy rejestracji psów ras polskich.

2.  Organizacja zrzeszająca hodowle psów rasowych musi posiadać regulaminy gwarantujące prowadzenie hodowli z uwzględnieniem podnoszenia szeroko rozumianego poziomu hodowlanego. Ponadto organizacja powinna mieć prawo kontrolować zrzeszone hodowle w zakresie warunków prowadzonej hodowli z zachowaniem dobrostanu zwierząt. Tryb i zasady powinny regulować przepisy obowiązujące w danej organizacji.

3. Organizacja realizująca zadania w zakresie organizacji wystaw psów rasowych powinna posiadać regulaminy określające ich przeprowadzenie.

4. Organizacja posiadająca w swoich szeregach sędziów kynologicznych jest zobowiązana do posiadania regulaminów definiujących nadawanie uprawnień sędziowskich.

5. Przyjęcie nowego członka następuje po konsultacji z wszystkimi członkami GCU w skutek głosowania przy większości liczby głosów.