Global Cynology Union „Przeszłość-Teraźniejszość-Przyszłość”


Jesteśmy międzynarodową organizacją kynologiczną, której najważniejsze cele to:

  • umożliwianie współpracy na zasadzie partnerstwa pomiędzy krajowymi organizacjami kynologicznymi,
  • pomoc w wymianie sędziowskiej oraz prowadzenie wykazu sędziów kynologicznych organizacji współpracujących,
  • prowadzenie rejestru i wydawanie międzynarodowych championatów GCU,
  • inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia kynologicznego,
  • rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju światowej kynologii.


Partnerstwo w ramach GCU jest dobrowolne i w żaden sposób nie narusza samodzielności i samorządności organizacji współpracujących.
Nasze cele osiągamy łącząc tradycję z nowoczesnością. dla tworzenia kynologii na najwyższym światowym poziomie.