Global Cynology Union wydaje championaty dla psów uczestniczących w wystawach o randze międzynarodowej organizowanych przez organizacje członkowskie na podstawie otrzymanych certyfikatów CACIB/UKCIB.


Warunkiem wydania championatu jest wcześniejsze uzyskanie tytułu championa krajowego w jednej z organizacji będącej członkiem GCU.

Champion Międzynarodowy GCU (Interchampion)


Tytuł Championa Międzynarodowego może być przyznany psu, który uzyskał 3 certyfikaty CACIB lub UKCIB od minimum 2 różnych sędziów w co najmniej 2 różnych organizacjach członkowskich. Pomiędzy pierwszym a ostatnim otrzymanym certyfikatem musi upłynąć co najmniej 12 miesięcy.


Grand Champion GCU


Tytuł Grand Championa przyznawany jest dla psów z tytułem Interchampiona GCU, które po uzyskaniu tytułu championa międzynarodowego GCU, licząc od następnego roku kalendarzowego na wystawie międzynarodowej uzyskają przez dwa kolejne lata certyfikat CACIB lub UKCIB.